Adoptie- en Revalidatiepaarden

 

 

 

Het paardenherplaatsings-, adoptie- en revalidatieproject van Animu Luce vzw is werkzaam op twee manieren :

 

* Enerzijds treedt Animu Luce vzw op als bemiddelende instantie bij het herplaatsen van paarden die om dwingende en grondige redenen niet meer bij hun eigenaar kunnen blijven.  Onder dwingende redenen verstaan wij ziekte of overlijden van de eigenaar, zware financiële problemen, verlies van de weide, of een totaal vastgelopen relatie tussen paard en mens. Animu Luce vzw zoekt mee naar een fijne, paardvriendelijke thuis, waar in grote lijnen dezelfde filosofie heerst als in onze paardenwerking. Tegenover deze herplaatsingsbemiddeling stellen wij een steunende bemiddelingsbijdrage voor ons project.

 

* Anderzijds helpt Animu Luce vzw bij de revalidatie & opvang van paarden die door fysiek of mentaal trauma in het wegwerp-circuit (bijvoorbeeld: het slachthuis, inslapen, verwaarlozing) terecht dreigen te komen, maar die mits wat geduld en een professionele aanpak prima weer op hun hoefjes kunnen terechtkomen.  Deze paarden worden opgenomen in onze revalidatiekudde en krijgen de beste zorgen om weer helemaal te kunnen herstellen, waarna ze ter adoptie worden aangeboden. Tegenover deze adoptie stellen we een revalidatiebijdrage die hoger ligt dan de bemiddelingsbijdrage, aangezien deze financiële inbreng voor ons een basis is om verder te kunnen gaan met opvang en revalidatie van andere paarden in nood.

 

Indien je denkt dat we iets voor jou kunnen betekenen omtrent een adoptie of herplaatsing van een paard, lees dan eerst grondig alle voorwaarden op onderstaande pagina door en mail ons de gevraagde informatie. Jouw mail betekent voor ons dat je akkoord bent met onze visie. Via onze bloglink krijg je toegang tot een overzicht van de huidige paarden die in onze bemiddeling zijn opgenomen.

 

 

Paarden ter adoptie &

Herplaatste paarden

Op deze weblog vind je alle huidige paarden ter adoptie,

de herplaatste paarden, de meters en peters, succesverhalen van onze herplaatste paarden!

 

http://2dekanspaarden.blogspot.com/

 

 

 

 

Voorwaarden bij afstand

 

Een paard is een maatje voor je leven. Daarvoor kies je heel bewust, zoals je ervoor kiest kinderen te hebben. Het is een engagement dat je aangaat naar een levend wezen toe, dat evenveel respect verdient als een mens. Je grootmoeder of kind ga je toch ook niet laten afmaken omdat hij/zij gezondheidsproblemen krijgt? Voor ons is geen enkele reden grondig genoeg om een paard af te danken wegens blessures of gezondheidsproblemen. Wij vragen je dan ook om met een zuiver geweten na te gaan of je paard het wel verdient om plots van omgeving te moeten veranderen, met alle stress vandien.

 

Wil je je paard een tweede kans gunnen om een heel grondige reden, dan kun je hierover met ons contact opnemen. Wij doen dan het mogelijke om hem zo goed mogelijk op te vangen. Aan deze tweedekans zijn wel voorwaarden verbonden.

 

· Je bent bereid om gratis afstand van je paard te doen

 

· Je bent bereid om een vastgestelde bemiddelingsbijdrage te leveren

 

·Het paard krijgt voortaan een ‘paards’ leven, temidden van soortgenoten 24/7 buiten in de groep, met

de beschikking over een inloopstal

 

·Het paard wordt van de hoefijzers gehaald

 

Indien je de weloverwogen keuze hebt gemaakt om je paard te laten herplaatsen, mail je ons een duidelijke beschrijving van je paard. Mail ons hiertoe de onderstaande lijst met gegevens omtrent het paard, zo zorgvuldig mogelijk aangevuld en voeg ook een duidelijke foto toe.

 

Naam paard:

Ras:
Geslacht:
Schofthoogte:
Leeftijd:
Geschikt als: verzorgpaard / rijpaard
Kuddegedrag: (specifieer, bvb: makkelijk met alle paarden, lagere in rang, moeilijk met ruinen,...)
Problematiek:

Reden van afstand:

Staat in omgeving: (land en regio)
Herplaatsingsadres bij voorkeur: (land en regio /Geen voorkeur)

 

 

 

 

Voorwaarden bij adoptie

 

Animu Luce vzw is erom bekend vrij streng te zijn in de voorwaarden voor adoptie en herplaatsing van paarden. Dit komt omdat we vinden dat een paard gewoon de allerbeste zorgen verdient. Het heeft voor ons weinig zin om een paard de terreur van het slachthuis te besparen als het even later in erbarmelijke omstandigheden, zonder kuddegenoten en zonder correcte voeding een langzame mentale dood sterft. Animu Luce zoekt witte raven. En die vinden we meer en meer omdat mensen bewust worden van het feit dat alleen het beste goed genoeg is voor hun levensmaatje.

 

Een paard is zoals een kind een engagement voor het leven. Het is geen speelgoed en evenmin een koopwaar. Daarom streven we ernaar mensen warm te maken voor de adoptie van een paard, afgaande op de klik die er is met het levende wezen, in plaats van op het uiterlijk en de stamboom. Van de paarden die wij bemiddelen, proberen we een zo eerlijk en compleet mogelijk beeld te schetsen, zodat de adoptant perfect weet welke zorgen zijn nieuwe maatje nodig heeft. Indien gewenst, begeleiden we ook de 'bonding' tussen mens en paard na de adoptie.

Wil je als particulier een tweedekans paard opvangen, dan zijn hieraan een aantal eisen verbonden:

 

·Het paard moet sociaal en met soortgenoten gehouden worden.

 

·Het paard mag geen stalarrest krijgen, maar moet buiten kunnen verblijven met schuilmogelijkheid.

 

·Alle paarden worden natuurlijk bekapt.

 

·Je moet op een paardgerichte manier met het paard omgaan

 

·Het paard mag nooit worden doorverkocht/weggegeven

 

· Je moet bereid zijn om een herplaatsingsovereenkomst te ondertekenen.

 

· Je moet bereid zijn om een herplaatsingsbijdrage te leveren.

 

      Het paard wordt kostenloos herplaatst, maar we vragen wel een bijdrage waarmee we andere paarden kunnen opvangen en revalideren. De vorm van het contract bepaalt deze bijdrage. Indien het gaat om een bemiddelingscontract (paard staat nog bij de eigenaar en wordt rechtstreeks herplaatst bij de adoptant) is dit bedrag 75euro. Indien het gaat om de herplaatsingscontract (paard dat bij ons opgevangen en gerevalideerd werd), hebben we minimumbijdragen vastgesteld die voor ons een faire vorm van erkentelijkheid zijn naar de energie die we in de opvang/revalidatie hebben gestopt. We werken hier met bedragen die gelijk lopen met die van paardenasielen. Deze tarieven worden besproken indien er weloverwogen interesse is om één van onze paarden te adopteren.

       Per paard en adres wordt bekeken ‘wat je in huis hebt’ want Animu Luce gaat niet zomaar een paard plaatsen bij de eerste de beste, die een bijna gratis paard zoekt om mee te rijden. De financiële kant mag geen motivatie zijn voor de adoptie. Het is voor ons de intentie die telt: een paard dat een bewogen leven achter zich heeft, een fijne nieuwe plek bieden... 

 

Op aanvragen van kinderen wordt niet gereageerd, tenzij de ouders duidelijk hebben aangegeven akkoord te zijn met de adoptie van een paard. Handelaars of mensen met verkeerde bedoelingen hoeven geen moeite te doen. Het betreft hier adoptie van paarden waarbij het welzijn van het paard centraal staat en als zodanig zal Animu Luce elke reactie zorgvuldig selecteren.

 

Indien je weloverwogen interesse hebt om een paard te adopteren, mail je ons je motivatie. Graag hiertoe de onderstaande basisgegevens zo compleet mogelijk aanvullen.

 

Naam:

Woonplaats:

Telefoonnummer:
Leeftijd:

Gezinssituatie:

Je ervaring met paarden:

Wat je doet met paarden:
Ben je bekend met NH / bitloos rijden /natuurlijk bekappen: ja / neen (specifieer)

Aanwezige kuddegenoten:

Infrastructuur waar het paard terecht komt:

Motivatie voor adoptie:

 

 

 

Visie bij onze paardenwerking

 

* Stop de wegwerp-mentaliteit! "Oude fiets beu? We kopen een nieuwe!" Dat is de trieste realiteit van onze wegwerpmaatschappij... en daar zijn ook de dieren een slachtoffer van! Niet alleen honden en katten worden als oud huisvuil gedumpt als mensen op vakantie gaan. Ook paarden zijn slachtoffer van de menselijke wispelturigheid. Te langzaam, te lelijk, te oud, te kostelijk, te 'moeilijk'... dus afgedankt! Animu Luce wil afgedankte paarden een nieuwe kans geven... Maar vooral mensen wakker schudden in de verantwoordelijkheid naar hun levensmaatje toe!

 

* Bezint eer ge begint: een paard is voor het leven... Het moet zomer en winter verzorgd worden en verdient evenveel aandacht en verzorging als het oud of ziek is en niet meer geschikt om de mens rijplezier te verschaffen. De kost van de aanschaf van een paard is tegenwoordig te verwaarlozen, maar de kost van het onderhoud wordt vaak zwaar onderschat... Een paard is een engagement voor het leven.

 

* Kijk door de ogen van je paard...De mens ziet zichzelf als centrum van de wereld en hij bepaalt volledig wat er gebeurt met zijn omgeving en de dieren die hij 'bezit'. Denk er eens even over na dat dieren in dit opzicht helemaal afhankelijk zijn geworden van ons... Kijk eens door de ogen van je paard en probeer te denken als hem... Maak van je paard geen speelgoed, maar behandel hem als je gelijke en respecteer hem als hij eens geen zin heeft om mee op pad te gaan.

 

* Een paard is een paard... geen mens!Een mens heeft kleren nodig en een warm huis, maar is een paard zo blij met een hinderende deken en een tralie voor zijn neus? Laat ons naar de natuur kijken en hiervan leren wat een paard echt nodig heeft. Een paard in een kudde heeft een geduldige, begripvolle en duidelijke leider nodig. Respect krijg je niet door verwennerij en snoepjes, maar door correct partnerschap met je paard. Een dier is een natuurwezen, geen Disney-figuurtje...

 

* Stop onbezonnen fokkerij: een veulen van je eigen paard is leuk, maar er zijn zoveel andere fijne paarden die een goede, warme thuis zoeken, verdienen, maar niet vinden... en dan maar in het slachthuis belanden en later als een lap vlees op een bord. Is dat dierenliefde? Op elk stukje grond vind je wel een pony of paard. Laat ons eerst zorgen voor de paarden die op onze aardbol rondlopen en die zoeken naar een thuis, in plaats van er wegwerpartikelen van te maken en tegelijkertijd nieuwe veulens te fokken.

 

 

Steunen?

giro+ BE37 9730 3661 6928

met BIC CODE: ARSPBE22

Paarden opvangen, verzorgen en revalideren kost veel geld. Elke steun is welkom, financieel, in de vorm van voedingsbonnen voor de paarden, als peter- of meterschap... Mail ons voor meer info!